Villamos és műszaki informatikus

Visszatekintés

A rendezvény az eltelt három évtized során sok változáson ment keresztül, de tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy az első alkalommal 1975.-ben indított program töretlenül fejlődött és megfelelően reagált az újabb és újabb kihívásokra, mára a régió egyik meghatározó szakmai eseményévé vált.

Az 1970.-ben megalapított Pollack Mihály Műszaki Főiskola az indulás éveiben nagy gondot fordított a "diákhagyományok" megteremtésére, a hallgatók intézményi kötődésének erősítésére. Ebbe a sorozatba illeszkedett a "Villamos Szaknapok" eseménysorozat, amely 1975.-től a tavaszi félévben évekig a végzős hallgatók búcsúztatására került megrendezésre. Ennek keretében elsősorban játékos oktató-hallgató programokat szerveztek (szellemi és sport vetélkedők, stb.). Az esemény csúcspontja a villamos emlékmű felavatása (a végzős évfolyam névsorával) és a Szakest megtartása volt. A Szakesteken az egyes évfolyamok és a tanári kar műsorai gyakran éjfél körül értek véget.

Az 1980-as évek közepétől megváltoztak a külső körülmények és ehhez kezdett igazodni maga a szaknap is. A főiskolai villamosmérnök képzés országosan egységes tanterv szerint folyt minden érintett intézményben és egyre nagyobb jelentőséget kaptak a külső kapcsolatok ipari és felsőoktatási, hazai és nemzetközi téren egyaránt. A három napossá bővült rendezvény - a hallgatói programok megtartása mellett - már tartalmazott szakmai előadásokat és fokozatosan szakmai kiállítást is. Az évek során egyre több, a villamosmérnök képzésben érdekelt ipari partnert sikerült megnyernünk és így elérnünk azt, hogy a szakmai résztvevők és kiállítók száma évente 60-70 között ingadozott.

Hazai és külföldi kapcsolatrendszer
Az élenjáró technológia és a nélkülözhetetlen gyakorlati ismeretek oktatásba vitele, a számítástechnika és informatika rohamos térhódítása olyan méretű fejlesztéseket igényelt, amelyeket az állami költségvetés már nem finanszírozott. Ehhez nyújtott megoldást az ipari kapcsolatok erősítése, amelynek egyik fontos eleme volt a Villamos Szaknapok rendezvénysorozat. A Pollack korán felismerte a nemzetközi felsőoktatási együttműködés fontosságát és a szocialista országokkal létrejött kapcsolatok mellett már 1982.-ben kialakítottuk első - a "vasfüggönyön túli" - partnerségünket egy angol főiskolával. Ezt hamarosan követte egy bajor, majd egy svájci kapcsolat is. A 90-es évektől a szaknapi rendezvények fokozatosan nemzetközivé szélesedtek. Elsősorban szakmai és tudományos előadásokkal megjelentek külföldi partnereink. Ez nagymértékben segítette bekapcsolódásunkat az európai felsőoktatás vérkeringésébe.

Együtt az informatikusokkal
A következő érzékelhető változás már belenyúlik a jelenbe. A közös szervezeti egységbe került műszaki informatika és villamosmérnöki képzés indokolttá tette a közös szaknapok rendezését is. Így jött létre a "Villamos és Műszaki Informatikus Szaknapok" rendezvénysorozat, ami színesedett egy szórakoztató elektronikai modullal, a "Hi-Fi" bemutatóval is, a fiatalabb generáció - a beiskolázási utánpótlás - megnyerése érdekében.

A rendezésben együttműködő partnereink:

  • Magyar Elektrotechnikai Egyesület Pécsi Csoportja
  • Pécsi Akadémiai Bizottság megfelelő szakbizottsága.

Kapcsolódó tartalmak

Pollack Expo archívum

Elérhetőségek

Szálláslehetőségek

Rendezvény helyszíne

Expo Center Pécs -
7632 Pécs, Megyeri út 72.